Hur pratar man med barn om situationen i Ukraina?

Publicerades 03/02/2022

Kriser drabbar barn extra hårt. Även i Sverige drabbas barn på olika sätt av den nya krigssituationen i Europa. Utvecklingen i Ukraina väcker frågor och oro hos många barn och som förälder kan det vara svårt att veta hur man bäst pratar med barn om svåra saker.

Vi har sammanställt fyra tips som hjälper dig som ska prata med barn om situationen i Ukraina.

  • Låt barnets frågor styra samtalet. Ibland skiljer sig barns rädsla och oro från oss vuxna. En bra ledstjärna är att låta barnet själv sätta ord på sina egna känslor. Frågor som ”Tänker du mycket på det du hörde i nyheterna idag?” gör det möjligt för barnet att leda samtalet. Bekräfta att det är okej att vara orolig men försök att inte överföra din egen oro på barnet.
  • Vet du inte hur du ska besvara dina barns frågor? Det är viktigt att vara påläst och inte spekulera, men ibland har man inget svar. Ta hjälp utifrån. Stäm av hur samtalet gått i skolan eller hjälp ditt barn ställa sina frågor i annat forum. På Krisinformation.se hittar du anpassad information för barn om det som händer i Ukraina just nu och i SVTs DUO-app kan ditt barn chatta med Lilla aktuellts reportrar och experter om läget och om oro.
  • Är ditt barn extra orolig och rädd? Säg saker som ger barnet hopp och ta en paus från nyhetsrapporteringen. Om du har radio och TV på hemma – var uppmärksam på vad som sägs, lyssna och titta tillsammans med ditt barn. Stäng av apparaterna emellanåt och undvik även vuxendiskussioner som kan leda till missförstånd hos barnet när hen är i närheten.
  • Prata med dina barn om desinformation på sociala medier. All information som sprids via sociala medier om situationen i Ukraina är inte sann. Det är viktigt att du pratar med ditt barn om källkritik. Förklara för barnet att det är viktigt att granska källan innan de delar nyheten vidare och be barnet att fråga en vuxen om de har svårt att urskilja en sann nyhet från en falsk.

Att prata med barn är inte alltid enkelt. Många föräldrar upplever utmaningar i samtal med barn och ungdomar. Vi har sammanställt fler tips till dig som behöver råd och stöd om hur du pratar med ditt barn om frågor som ensamhet, stillasittande och läxläsning här>.