Hur ska man prata med sina barn om…

Publicerades 08/23/2021

Idag lanserar Idéer för livet en digital stödbank för föräldrar vars barn och ungdomar hamnat i vanliga men bekymmersamma situationer.

Stödbanken är baserad på kunskap från forskare, organisationer och experter som Idéer för livet har samlat i ett stort nätverk som var och en adresserar sociala frågor, som ofta rör barn och unga, utifrån sitt expertområde och sin horisont. Med det nya initiativet är förhoppningen att kunna stärka föräldrar i knepiga familjesituationer och underlätta svåra samtal med sina barn.

– Alla kommer förr eller senare känna sig villrådiga i sitt föräldraskap. Det är inte nödvändigtvis stora problem, men även de vanliga familjekonflikterna och klassiska tonårsbeteenden kan skapa oro och förstöra harmonin i familjen. På det här sättet tillgängliggör vi en massa kunskap som stöttar föräldrar i sina bekymmer, säger Stina Liljekvist, ordförande för Idéer för livet.

Genom lanseringen av stödbanken kommer en serie med filmer, information och reflektionsövningar att presenteras här på Idéer för livets hemsida. De första teman som lyfts fram rör konflikter kring läxläsning, ensamhet, skärmtid, skoltrötthet, tonårsbeteende och stillasittande. Tillsammans med Jana Söderberg, samtalsterapeut, kommunikationscoach och verksamhetsansvarig på Motivationslyftet, ges handfasta råd kring hur man som vårdnadshavare pratar med sitt barn och kommer närmare en lösning utan att köra fast eller skapa konflikter.

– Våra råd ska hjälpa familjer att komma närmare varandra och skapa en fungerande vardag. Vi vill inspirera till ömsesidig förståelse så att man lättare kan komma ur en jobbig situation. Jag möter många föräldrar som tror att de måste klara allt själva, men det finns verktyg och hjälp att få som vi samlat i dessa filmer, säger Jana Söderberg, verksamhetschef Motivationslyftet.

Ta del av alla filmer och allt material på stödbanken.