Idéer för livet lanserar utbildning i effektmätning i samarbete med Örebro Universitet

Publicerades 11/10/2022

”Mäta och värdera sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter” så heter kursen som Skandias stiftelse Idéer för livet har tagit fram i samarbete med Örebro universitet. Kursen vänder sig till den som behöver säkerställa att de sociala insatser som genomförs bidrar till reellt värdeskapande.

– Arbetet med hållbarhet och samhällsutveckling ökar och intensifieras. Vi har kommit halvvägs i agenda 2030 och resultaten efterfrågas. Många pratar om effektmätning och vill mäta, men få har genomarbetade verktyg för det. Med kursen vill vi ge kunskap och konkreta verktyg hur man bäst mäter främst sociala insatser, säger Tommy Borglund lektor vid Örebro universitet.

Utbildningen ger praktisk kunskap om konkreta verktyg för att mäta effekter och värdeskapande – socialt, ekonomiskt och miljömässigt, och är lika relevant för den som arbetar på företag, i civilsamhället, kommuner eller regioner.

– När allt fler finansiärer och bidragsgivare efterfrågar och ställer krav på effektmätning vill vi vara en samlande kraft när det kommer till konkreta verktyg. Utbildningen tar sin utgångspunkt i Idéer för livet-modellen, en form av forskningsbaserad kunskapsbank som bland annat sammanfattar erfarenheterna och effekterna av förebyggande insatser i praktiken, säger Stina Liljekvist, ordförande Idéer för livet.

Utbildningen sker under åtta gemensamma utbildningsdagar utspridda från januari till maj. Efter avslutad och diplomerad utbildning har deltagaren fått en ökad förståelse av hur framför allt sociala och ekonomiska, men även miljömässiga, effekter av insatser kan identifieras, mätas och värderas.

Utbildningen vänder sig till dig som redan jobbar med konkret effektmätning men som vill få fördjupad kunskap inom ämnet, eller dig som har ambitionen att på ett eller annat sätt jobba med effektmätning framöver. Utbildningen är särskilt relevant för bland annat verksamhetsansvariga, hållbarhetschefer, hållbarhetsstrateger, miljö- och hållbarhetssamordnare, projektledare, verksamhetsutvecklare, ekonomer, analytiker och kommunikatörer.

Läs mer om kursen och hur du anmäler dig här