Ny utbildning om att mäta effekter av förebyggande sociala insatser

Publicerades 10/07/2020

Skandias stiftelse Idéer för livet har i samarbete med Uppsala universitet tagit fram en ny utbildning om mätning av sociala, ekonomiska och miljömässiga effekter. Det är landets första kurs som på djupet fokuserar på effektmätning och samtliga lärare kommer från universitetsvärlden.

Kursen vänder sig till den som arbetar i företag, i civilsamhället, kommuner eller regioner som behöver säkerställa sina sociala insatser bidrar till ett reellt värdeskapande. Utbildningen ska ge praktisk kunskap om konkreta verktyg för att mäta effekter och värdeskapande – socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

— Vi menar att det måste till en förändring i synen på kompetens kring sociala investeringar. Specifik kunskap om effektmätning bör ses som en självklar del i offentlig sektor samt inom näringsliv och organisationer som bedriver utveckling inom det sociala området, säger professor Anna Sarkadi vid Uppsala universitet 

— Ju bättre vi kan veta att insatser har effekt desto mer resurseffektivitet skapas både för individen och för samhället, säger Stina Liljekvist, ordförande för Idéer för livet.

Utbildningen sker på distans och omfattar åtta dagar under fem månader, motsvarande kvartsfart. Efter avslutad och diplomerad utbildning har deltagaren fått en ökad förståelse av hur framför allt sociala och ekonomiska, men även miljömässiga, effekter av insatser kan identifieras, mätas och värderas. De har kunnat skapa sig en utvärderingsstrategi för hur sociala effekter och värden utifrån en specifik verksamhet kan mätas.

Mer information och anmälan: “Mäta och utvärdera sociala och ekonomiska effekter”


Om Idéer för livet

Idéer för livet verkar som en innovativ katalysator och bidrar till en positiv samhällsutveckling genom att skapa ett nära samarbete mellan offentlig sektor, näringsliv, civilsamhället och akademin. Med en god dialog mellan olika samhällsaktörer är det möjligt att tidigare förutse samhällsutmaningar och ta fram fler och effektivare förebyggande lösningar på dessa.