Örjan Ekblom ny styrelseledamot

Publicerades 04/21/2020

Örjan Ekblom, docent och doktor i fysiologi vid GIH är ny styrelseledamot i Skandias stiftelse Idéer för Livet. Ekbloms forskning fokuserar på fysisk aktivitet som sjukdomsförebyggande. Ett område som Idéer för Livet också har starkt fokus på.

– Idéer för livet har under en längre period samarbetat med Örjan Ekblom om forskning kring fysisk aktivitet och det är med glädje jag kan meddela att vi knyter hans kompetens till styrelsen. Stiftelsen har ett stort fokus kring fysisk aktivitet och vad det kan göra för att förebygga psykisk ohälsa. Vi får nu en styrelse med ytterligare gedigen forskningskompetens, säger Stina Liljekvist, ordförande för Idéer för livet.

Ekblom forskar om hur fysisk aktivitet, stillasittande och kondition kan påverka en människas fysiska och mentala hälsa. Han har i flertalet studier undersökt hur fysisk aktivitet kan användas som sjukdomsbehandling och som förebyggande behandling för att undvika ohälsa.


– Det var med stor glädje jag tackade ja till styrelseuppdraget. Idéer för livet stöttar viktig forskning för att motverka ungas psykiska ohälsa och min kompetensprofil kommer att kunna bidra till att stärka det arbetet ytterligare. Jag har genom vårt samarbete på nära håll sett vilket gediget arbete som bedrivs och det ska bli oerhört roligt att bli en del av stiftelsens arbete, säger Örjan Ekblom.