Tack till dig som sparar i fonden Skandia Idéer för Livet.

Publicerades 12/21/2021

Tack för att du sparar i framtiden vi delar – för samtidigt som du investerar i din, ger du också andra möjlighet att investera i sin!

I mer än trettio år har Idéer för Livet agerat som en katalysator och möjliggörare för ökad trygghet och bättre hälsa för barn och unga i Sverige. Det är ni sparare i Fonden Skandia Idéer för Livet som gör detta möjligt. Tack!

Spararnas engagemang (då man väljer att ge 2% av fondvärdet till barn och unga) skapar möjligheter för stiftelsen att fortsätta arbeta för ett tryggare samhälle.  Fonden ger även fint resultat för det egna sparandet och är en av våra mest framgångsrika fonder. 

Ditt engagemang gör verkligen stor nytta för många barn och unga i Sverige. Sedan starten 1987 har stiftelsen fördelat mer än 150 miljoner till fler än 4 300 lokala projekt, till verktyg och metoder för framgångsrika partnerskap och till ledande forskningsinstitut för att identifiera förebyggande insatser som har effekt.

Trots ännu ett år som genomsyrats av effekterna av pandemin och samhällets restriktioner för att minska smittspridning av coronaviruset, har Idéer för livets beviljade projekt kunnat genomföras. I år har minst 50 000 barn kunnat ta del av aktiviteterna i de olika projekten.

Vi har även valt att göra en extra insats för att stötta i föräldraskap. Många föräldrar upplever idag utmaningar i samtal med sina barn och tonåringar, i synnerhet när det gäller frågor som ensamhet, stillasittande eller läxläsning. Därför har vi tagit fram en stödbank med råd och tips om hur familjen lättare kan prata tillsammans om viktiga, men ibland svåra, områden. Du hittar stödbanken   här>

När vi summerar året är det med stor glädje vi kan konstatera att vi i olika insatser runt om i landet har gjort skillnad – och att vi har kunnat hjälpa fler barn att få en ökad framtidstro.

Fortsätt spara för din egen och barn och ungas framtid. Tillsammans gör vi skillnad.

Med tacksamhet,  och med önskan om en god jul!

Stina Liljekvist
Ordförande, Skandias stiftelse Idéer för livet 
Chef Strategisk Kommunikation och Marknad, Skandia