Tio investeringar som kan öka tryggheten bland Sveriges unga

Publicerades 02/15/2023

Nu lanserar Idéer för livet Prio Tio – Samhällsinvesteringar för ökad trygghet och hälsa för barn och unga. Vi vill med stöd i forskning och effektmätning visa hur samordnande och långsiktiga satsningar på förebyggande insatser skapar ett tryggare Sverige.

För att vägen framåt ska bli extra tydlig, lyfter vi fram tio exempel på organisationer som det nationella trygghetsarbetet kan lära sig mycket av.

Organisationer som snabbt kan skala upp och arbeta för ett tryggare Sverige. I Idéer för livets rapport Ungas trygghet och framtidstro som lanserades förra året framgår att svenska ungdomar är mer utsatta för brott än andra åldersgrupper. Rapporten visar att otryggheten genomsyrar varje del av en ung persons liv – från skolan, till val av fritidsaktiviteter och vilka tider på dygnet man vistas utomhus.

Med Prio tio – samhällsinvesteringar för ökad trygghet och hälsa för barn och unga vill vi tillsammans med forskare och partners, visa hur Sverige kan vända utvecklingen. Alla exempel bygger på beprövad metodik och ger redan idag mätbara positiva resultat.

– Idéer för livet har verkat för barns bästa i 35 års tid. Vi har en stor erfarenhet av hur vi förbättrar måendet och ökar känslan av trygghet bland barn och unga. I en tid då behovet av insatser som ger effekt är högt på agendan, vill vi ge tio exempel på hur vi kan öka tryggheten och förbättra den psykiska hälsan redan imorgon. Givet de stora utmaningar vi ser för ungas trygghet och hälsa finns all anledning att snabbt skala upp insatser som vi vet ger effekt, säger Stina Liljekvist, ordförande på Idéer för livet.

I samlingen presenteras tio konkreta initiativ som snabbt kan vara en del av en lösning för ett tryggare Sverige för våra barn och unga. De tio exemplen i samlingen består av:

  • Mind Föräldralinjen
  • Mamma United
  • Tryggare nätvardag
  • Safe Selfie Academy
  • Motivationslyftet
  • Dans för hälsa
  • Här ligger jag
  • Right By Me
  • TalangAkademin
  • Sparks Generation

Dessa verksamheter avser stöd till föräldrar, insatser för en bättre fysisk och psykisk hälsa för unga, ökad trygghet på nätet samt hur vi ökar motivationen i skolan och vidare in i arbetslivet.

– Vi agerar kraftfullt med mjuka medel, och bygger starka vuxna genom att investera i dem som fortfarande växer. Därför är varje krona som spenderas på att få barn och unga att må bättre, känna mer delaktighet och tro på sig själva, en stor vinst för framtiden, fortsätter Stina Liljekvist.

Samlingen avslutas med fem åtgärder för att underlätta samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhälle.  

Läs och ladda ner hela samlingen med rekommendationer här>