Vårens beviljade stipendier!

Publicerades 05/22/2019

Under våren 2019 har Skandias stiftelse Idéer för livet samlats och beslutat om nya stipendier vid två tillfällen. Den 5 mars och den 16 maj. Sammanlagt är det 53 olika projekt som beviljats stöd till projekt för barn och ungas hälsa och trygghet.

Bland de som beviljats hittar vi till exempel olika former av hälsosatsningar, såväl för fysisk som psykisk hälsa. Flera projekt handlar om olika former av läger och andra aktiviteter som är direkt riktade till barn och unga men också projekt som handlar om att ta fram material och verktyg, kartlägga behov och sprida information.

De som beviljats stöd har med andra ord en bred spridning i vad de vill göra men alla med en tydlig  gemensam målsättning. Att bidra till ett samhälle för ökad trygghet och hälsa för barn och unga. 

 Här kan du läsa mer om vårens och alla andra projekt som Idéer för livet stöttar