Vi förstärker arbetet med att få fler barn att läsa – stöttar läsfrämjande projekt i hela landet

Publicerades 06/15/2023

Läsförmågan hos svenska tioåringar har försämrats de senaste fem åren. Att läsa har betydelse för barns språkutveckling och deras förmåga till fantasi och inlevelse. För att få fler unga att vilja läsa har Idéer för livet under året stöttat flera projekt med fokus på just läsning. Nu har ytterligare tre initiativ fått stöd genom stiftelsen.

Mätningen av den internationella studien Pirls* visar att läsförmågan hos svenska tioåringar har försämrats under de senaste fem åren. Att kunna läsa är avgörande för en individs möjligheter att skaffa sig nya kunskaper, utbildning och tillgodogöra sig skriftlig information. 

– Att läsa är en fråga om delaktighet i samhället, möjligheten att klara skolan och därmed ytterst en demokratifråga. Idéer för livet vill uppmuntra till läsning både i och utanför skolan då läsförmågan spelar en stor roll för barns och ungas kunskapsutveckling och möjlighet att nu och i framtiden kunna ta del av och påverka det samhälle de lever i, säger Stina Liljekvist, ordförande Idéer för livet.  
 
Tre läsinitiativ får stöd 
I satsningen ingår ett bredare arbete med   Den stora läsutmaningen – Sveriges största lästävling. Läsutmaningen syftar till att öka läskonditionen hos elever i årskurs 4 där Idéer för livet förstärker med bokpaket så att satsningen kan skalas upp, från att nå en tredjedel av hela landets fjärdeklassare till att nu nå hälften.  
 
–  Vi ser hur läsningen, i skolan och hemmen, gått ner. Läsningen är en viktig basplatta för barns utveckling och det är därför så viktigt med initiativ som bidrar till just läsglädje. De projekt som vi stöttar är alla bra exempel på man på smarta sätt kan öka incitamenten till att läsa och göra det till en rolig aktivitet för barn och unga, fortsätter Stina Liljekvist.  
 
Två andra projekt som får stöd från Idéer för livet är   Sommarläger med inkluderande läsprogram för ökad läslust  arrangerat av Stiftelsen Kulturhuset för barn i Malmö och   Läsande förebilder arrangerat av Stockholms stadsbibliotek, som går ut på att feriejobbare är läsambassadörer för yngre barn under sommarlovet 2023. 
 
En långsiktig satsning på läsning   
Vi har under året stöttat flera projekt som syftar till att få fler barn och unga att läsa. Ett initiativ som fortsätter att inspirera är   Läsligan i Skellefteå – ett projekt som uppmuntrar till läsning i samband med fritidsaktiviteter, som också tilldelades priset Årets idé för livet 2022.