Dansa utan krav – dans för hälsa

Publicerades 12/14/2021

Projektet Dansa utan krav – dans för hälsa är en satsning i Stenungsund för att minska den psykiska ohälsan bland unga tjejer 13-19 år. Det handlar om en implemetering av konceptet “Dansa med hälsa” i Stenungsund och det på ett sätt som gör att det på sikt kan bli en naturlig och långsiktig lösning för att minska den psykiska ohälsan hos unga tjejer i kommunen.  Projektet har haft en mindre uppstart 2021 med gott resultat och med stöd från Idéer för livet kan nu projektet drivas även under 2022. 

Ort:

Stenungsund