Drömledare

Publicerades 05/12/2020

Föreningen Drömstort vill motivera unga att bli aktiva och tro på sig själva. Det gör de bland annat genom att arrangera föreläsningar, workshops, läxhjälp, idrott och kulturaktiviteter. Med stöd från idéer för livet genomför de ledarskapskurser och workshops där unga utbildas till ledare som sedan kan leda andra barn och ungdomar. 

Resultat

Projektet Drömledare  handlar om att  stärka ungdomar som individer, skapa framtidstro och motverka destruktiva beteendemönster. I en satsning med ungdomsledarutbildning för 40 ungdomar mellan 15-25 år som fått lära sig om ledarskap, konflikthantering, värderingar och ansvar.

Ort:

Bandhagen