Kids In Motion

Publicerades 03/10/2021

Kristianstads DFF Kids In Motion är spontanidrott för barn och unga där en aktiv, rolig och hälsosam fysisk fritidsaktivitet erbjuds i ett flertal bostadsområden i Kristianstad och närliggande byar. Alla träffar är gratis och tillgängliga för alla oavsett kön, etnisk bakgrund, och ålder.

Projektets Syften är bidra till inkludering och nå hälsovinster genom fysisk aktivitet och social samvaro. De vill minska stillasittandet och samtidigt bjuda in till en inkluderande mötesplats för alla oberoende av socioekonomisk bakgrund.

Resultat 

Genom att skapa fysiska möten med barn och unga i en lättillgänglig och spontan miljö ville Kristianstads DFF motivera till och ta del av ungdomars tankar kring olika former av rörelse.

Att skapa positiva, trygga, kravlösa, kostnadsfria och inkluderande spontanidrottsaktiviteter var viktigt för att få fler att känna sig positiva till rörelse.

Projeketets aktiviteter genomfördes i två olika former.

After School  –  en riktad satsning mot unga tjejer 6-11år. Vi valde skolmiljön som plats eftersom att de kände sig trygga där och inte behövde transportera sig till aktiviteten.

Spontanidrotten –  aktiviteter öppen för alla barn och unga för att erbjuda lika möjligheter till rörelse.

Kids in Motion har sammanlagt genomfört över 700 aktivitetstillfällen.

Spontanidrotten utvärderades genom enkäter som föreningen tagit fram enligts Idéer för livets handbok “Att Mäta är att veta”.

94% av de deltagande blev glada av att vara på aktiviteten.
88% tyckte att det var en kravlös miljö.
62% fick kunskap om hur de kunde bli medlem i en förening.
55% var motiverade till att röra på sig mer regelbundet, tex i en förening.
59% upplevde platsen som tryggare när KIM var på plats.
82% samarbetade med deltagare de inte kände sedan tidigare.

Resultat som tyder på att aktiviteterna har gett barnen något positivt och att flera är motiverade att röra på sig mer regelbundet.

Ort: 

Kristianstad