Läsligan

Publicerades 10/13/2021

Läsligan är ett projekt i Skellefteå som syftar till att stimulera till mer läsning och ökad läsförståelse bland idrottande barn och unga utan att det ska konkurrera med idrotten eller skolan. Projektet handlar även om att utmana normer, det finns en koppling mellan sämre skolresultat för pojkar och stereotypa könsroller. Med stöd från Idéer för livet har projektet utvecklats genom att de tagit fram en metodbok. En bok med  metodik och pedagogik för att skapa insikter och förståelse för vikten av läsning bland idrottande barn och unga. Boken ska kunna användas i samband med exempelvis träningar, tävlingar och cuper,

Skellefteås bästa liga 

Läsligans ambition är att få ungdomar mellan 9 och 14 år att förstå vikten av och tjusningen med att läsa, utan att det behöver konkurrera med idrotten och skolan. God läsförmåga gör det inte bara lättare i skolan, det skapar också flexibla och öppna individer samt snabbare hjärnor, något som är viktigt inom alla idrotter.

Det är sedan länge känt att fysisk aktivitet gör att vi mår bättre och ökar vår inlärning. Lika viktigt som det är för barn och unga att röra på sig, skapa en bra grund för god rörelserikedom, är det att vara en aktiv läsare. God läsförmåga och läsförståelse gör det inte bara lättare i skolan, det skapar också flexibla och öppna individer samt snabbare hjärnor, något som är viktigt inom alla idrotter och i samhället i stort.

Idrottsledare, tränare och aktiva på elitnivå är viktiga förebilder för många barn och unga. Det kan vara just på träningen som de känner sig som tryggast och där de är mest mottagliga för vägledning. Med Läsligans hjälp kan dessa vuxna bidra till att skapa positiva attityder till läsning hos barn och unga.

Vikten av läsning och träning av fler förmågor än bara den idrottsspecifika skulle också kunna vara en del av lockelsen att få fler ungdomar att träna längre upp i åldrarna. Eller kanske rentav vara en anledning eller insteg till att bli intresserad av rörelse och idrott?

Ort:

Skellefteå