Right To Talk

Publicerades 05/24/2023

Föreningen RightByMe arbetar tillsammans med ungdomar med utländsk bakgrund, för att stärka deras plats i samhället. Projektet Right To Talk syftar till att möjliggöra för fler ungdomar med utländsk bakgrund att göra sina röster hörda samt att lyfta dem som experter utifrån egna erfarenheter. Med stipendium kan de nu sprida konceptet till Umeå.

Idéer för livet har även tidigare stöttat RightByMe (under namnet Right To Play) och deras aktivitetsinkubator läs mer här>

Ort

Stockholm