Right To Talk

Publicerades 05/31/2022

Föreningen RightByMe (tidigare Rigth To play Sverige) arbetar tillsammans med ungdomar med utländsk bakgrund, för att stärka deras plats i samhället. Projektet Right To Talk syftar till att möjliggöra för fler ungdomar med utländsk bakgrund att göra sina röster hörda samt att lyfta dem som experter utifrån egna erfarenheter.

 Idéer för livet har stöttat RightByMe (som då hette Rigth To Play) och deras aktivitetsinkubator tidigare läs mer här>

Ort

Stockholm