Viktigt att satsa långsiktigt på jämställdhet

Publicerades 03/08/2022

I Idéer för livets verksamhet för barn och ungas trygghet är jämställdhet en viktig faktor. Med flera olika initiativ arbetar vi aktivt för att skapa förutsättningar för jämställdhet. – Det är viktigt man satsar långsiktigt på förebyggande insatser som stärker möjligheten till ett jämställt liv, säger Stina Liljekvist, ordförande för Skandias stiftelse Idéer för livet.

Idag den 8 mars infaller den internationella kvinnodagen och just jämställdhet har stor betydelse i allt arbete för ett mer hälsosamt och tryggt samhälle. Att förändra och utveckla ett samhälle är ett långsiktigt arbete som i högsta grad påverkar kommande generationer. Därför är det viktigt att även barn och unga får vara delaktiga i dagens samhällsbyggande på lika villkor.  

 Idéer för livet grundades 1987 med målet att ge alla barn chansen att växa upp med en tro på sig själva och på livet de har framför sig. Att jämlika och jämställda förhållanden råder och gäller för alla. säger Stina Liljekvist.

Jämställdhet är en mänsklig rättighet 

Jämställdhet är en grundläggande mänsklig rättighet. Barn som växer upp i ett jämställt sammanhang ges bättre förutsättningar att kunna växa upp och utvecklas i trygghet och med framtidstro.  
 
Vi arbetar för att minska utmaningar kring hederskontexten, att barn kan växa upp i en miljö där båda föräldrarna kan gå till ett arbete, där mammornas roll stärks så att de kan integreras som andra mammor i Sverige. Vi stöttar också idrottsförbund och föreningar så att både killar, tjejer och hen har samma rättigheter och tillgång till arenorna, där inte någon grupp trängs undan på grund av att en annan dominerar, säger Stina Liljekvist.   

 Några initiativ som Idéer för Livet samarbetar med inom detta område är: 

  • Mamma United – ett program som stärker utlandsfödda mammor både som person och deras roll i samhället  
  • Girl PowerDreamcatcher kids – ett initiativ som erbjuder olika aktiviteter och att engagera unga tjejer till styrelsearbete. 
  • Kvinnovation – som vill demokratisera samhället genom mötesplatser för unga tjejer att utvecklas inom Tech, startup, innovation och entreprenörsbranschen  
  • Tris – en organisation som aktivt arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck.